Trump từng chỉ trích Obama "ngu ngốc" nếu tấn công Syria năm 2013

Ông Trump tuyên bố "Mỹ chẳng có lợi gì" cùng Obama "thật dại dột ngốc" giả dụ định tấn công Syria năm 2013. 


HN1-1510974741-8008-1510974777.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vlow
AZRER16ja
RSS_Nj4y
Q" alt="*">