Gia đình Lý Liên Kiệt hành hương đất Phật

Vợ ông chồng Lý Liên Kiệt - Lợi Trí cùng hai con gái hành mùi hương thánh địa Phật giáo sinh sống Nepal, tham gia các khóa học.

Bạn đang xem: Jet li


Bn3_yj
FH9s
RU5QWcg" alt="*">