Nếu bạn đi&#x
A0;kh&#x
E1;m mắt&#x
A0;v&#x
E0; được th&#x
F4;ng b&#x
E1;o bạn c&#x
F3; thị lực 20/20 (hoặc 6/6), điều n&#x
E0;y nghĩa l&#x
E0; bạn c&#x
F3; khả năng nh&#x
EC;n ho&#x
E0;n hảo?

C&#x
F3; khả năng đạt được thị lực tốt hơn 20/20? V&#x
E0; d&#x
F9; sao th&#x
EC; "thị lực ho&#x
E0;n hảo" l&#x
E0; g&#x
EC;?

Để trả lời c&#x
E2;u hỏi n&#x
E0;y, h&#x
E3;y c&#x
F9;ng t&#x
EC;m hiểu kỹ về c&#x
E1;ch chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt đo chất lượng thị lực của bạn.

Bạn đang xem: Kiểm tra độ tinh mắt

Độ tinh mắt, khả năng nh&#x
EC;n v&#x
E0; thị lực: Kh&#x
E1;c biệt ở đ&#x
E2;y l&#x
E0; g&#x
EC;?

Độ tinh mắt&#x
A0;

Độ tinh mắt l&#x
E0; độ r&#x
F5; của khả năng nh&#x
EC;n, được đo bởi khả năng nhận diện chữ c&#x
E1;i hoặc bé số tr&#x
EA;n bảng đo mắt ti&#x
EA;u chuẩn ở một khoảng c&#x
E1;ch nh&#x
EC;n cụ thể.

Độ tinh mắt l&#x
E0; số đo tĩnh, c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; bạn ngồi y&#x
EA;n vào l&#x
FA;c kiểm tra v&#x
E0; chữ c&#x
E1;i hay bé số bạn đang nh&#x
EC;n cũng kh&#x
F4;ng di chuyển.

Độ tinh mắt cũng được kiểm tra dưới c&#x
E1;c điều kiện tương phản cao — th&#x
F4;ng thường, c&#x
E1;c nhỏ số hoặc chữ c&#x
E1;i tr&#x
EA;n bảng đo mắt c&#x
F3; m&#x
E0;u đen, v&#x
E0; nền bảng c&#x
F3; m&#x
E0;u trắng.

Mặc d&#x
F9; kiểm tra độ tinh mắt rất hữu &#x
ED;ch vào việc x&#x
E1;c định độ r&#x
F5; tương đối của khả năng nh&#x
EC;n vào c&#x
E1;c điều kiện ti&#x
EA;u chuẩn nhưng n&#x
F3; lại kh&#x
F4;ng dự đo&#x
E1;n được chất lượng thị lực của bạn vào mọi t&#x
EC;nh huống.

V&#x
ED; dụ, n&#x
F3; kh&#x
F4;ng dự đo&#x
E1;n được bạn c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n tốt đến mức n&#x
E0;o đối với:

C&#x
E1;c đồ vật c&#x
F3; độ s&#x
E1;ng tương đương với độ s&#x
E1;ng hậu cảnh

C&#x
E1;c đồ vật c&#x
F3; m&#x
E0;u sắc

C&#x
E1;c đồ vật đang di chuyển

Ba yếu tố vật l&#x
FD; v&#x
E0; thần tởm ch&#x
ED;nh quyết định độ tinh mắt:

Gi&#x
E1;c mạc v&#x
E0; thấu k&#x
ED;nh của mắt hội tụ &#x
E1;nh s&#x
E1;ng l&#x
EA;n gi&#x
E1;c mạc ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c đến mức n&#x
E0;o

Độ nhạy cảm của d&#x
E2;y thần tởm ở v&#x
F5;ng mạc v&#x
E0; c&#x
E1;c trung t&#x
E2;m thị lực vào n&#x
E3;o

Khả năng n&#x
E3;o hiểu th&#x
F4;ng tin nhận được từ mắt

Chỉ &#x
E1;nh s&#x
E1;ng được hội tụ tr&#x
EA;n một phần rất nhỏ v&#x
E0; nhạy cảm cao của v&#x
F5;ng mạc trung t&#x
E2;m (được gọi l&#x
E0; điểm v&#x
E0;ng) ảnh hưởng đến c&#x
E1;c số đo về độ tinh mắt thu được lúc kh&#x
E1;m mắt.

T&#x
CC;M CHUY&#x
CA;N GIA CHĂM S&#x
D3;C MẮT:
nếu bạn lo lắng về thị lực của m&#x
EC;nh, h&#x
E3;y đến gặp chuy&#x
EA;n gia chăm s&#x
F3;c mắt gần bạn.

Độ tinh mắt thường được lượng h&#x
F3;a bằng ph&#x
E2;n số Snellen (xem "Thị lực 20/20 l&#x
E0; g&#x
EC;?" b&#x
EA;n dưới).

Khả năng nh&#x
EC;n

Rất kh&#x
F3; để đưa ra định nghĩa ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c về "khả năng nh&#x
EC;n". T&#x
F9;y theo từ điển hoặc nguồn kh&#x
E1;c m&#x
E0; bạn tra cứu, n&#x
F3; c&#x
F3; thể c&#x
F3; nghĩa l&#x
E0; "khả năng nh&#x
EC;n," "thị gi&#x
E1;c," "thị lực," "phạm vi nh&#x
EC;n" hoặc "tầm nh&#x
EC;n." Th&#x
F4;ng thường, thuật ngữ "khả năng nh&#x
EC;n" v&#x
E0; "độ tinh mắt" được sử dụng cố gắng cho nhau.

Thị lực

Thị lực l&#x
E0; thuật ngữ c&#x
F3; nghĩa rộng hơn so với độ tinh mắt hoặc khả năng nh&#x
EC;n. Ngo&#x
E0;i độ nh&#x
EC;n r&#x
F5; hoặc chỉ đơn giản l&#x
E0; m&#x
F4; tả khả năng nh&#x
EC;n, th&#x
EC; thuật ngữ "thị lực" c&#x
F2;n l&#x
E0; mọi tương t&#x
E1;c giữa mắt v&#x
E0; n&#x
E3;o, v&#x
E0; mọi xử l&#x
FD; của thần tởm diễn ra vào n&#x
E3;o để c&#x
F3; được thị gi&#x
E1;c.

Ngo&#x
E0;i ra, kh&#x
F4;ng giống khả năng nh&#x
EC;n đơn giản xuất xắc độ tinh mắt Snellen (tương phản cao), đo thị lực bao gồm độ nhạy tương phản, khả năng theo d&#x
F5;i c&#x
E1;c vật thể đang di chuyển bằng c&#x
E1;c chuyển động mắt ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c v&#x
E0; nhịp nh&#x
E0;ng, sức nh&#x
EC;n m&#x
E0;u, nhận thức chiều s&#x
E2;u, tốc độ v&#x
E0; độ ch&#x
ED;nh x&#x
E1;c của hội tụ, v&#x
E0; nhiều thứ kh&#x
E1;c.

V&#x
EC; t&#x
ED;nh chất bao qu&#x
E1;t hơn của từ “thị lực”, thứ m&#x
E0; thường được gọi l&#x
E0; thị lực “20/20" thực sự n&#x
EA;n được gọi l&#x
E0; "độ tinh mắt 20/20" tốt khả năng nh&#x
EC;n “20/20.”

20/20 l&#x
E0; g&#x
EC;?

Thuật ngữ "20/20" v&#x
E0; c&#x
E1;c ph&#x
E2;n số tương tự (chẳng hạn như 20/60, 20/40 v.v…) l&#x
E0; c&#x
E1;c số đo về độ tinh mắt. Những số đo n&#x
E0;y cũng được gọi l&#x
E0; ph&#x
E2;n số Snellen, đặt t&#x
EA;n theo Herman Snellen, b&#x
E1;c sĩ nh&#x
E3;n khoa người H&#x
E0; Lan đ&#x
E3; ph&#x
E1;t triển hệ thống đo khả năng nh&#x
EC;n n&#x
E0;y v&#x
E0;o năm 1862.

Xem thêm: 80+ hình xăm vương miện vua, mẫu hình xăm vương miện khiến nàng mê mẩn

Trong hệ thống độ tinh mắt Snellen, số tr&#x
EA;n của ph&#x
E2;n số Snellen l&#x
E0; khoảng c&#x
E1;ch nh&#x
EC;n giữa bệnh nh&#x
E2;n v&#x
E0; bảng đo mắt. Tại Hoa Kỳ, khoảng c&#x
E1;ch n&#x
E0;y thường l&#x
E0; khoảng 6 m; tại Vương Quốc Anh l&#x
E0; 6 m (do đ&#x
F3; 20/20 tương đương 6/6).

Ở khoảng c&#x
E1;ch kiểm tra n&#x
E0;y, cỡ chữ tr&#x
EA;n mỗi d&#x
F2;ng nhỏ hơn gần đ&#x
E1;y bảng kiểm tra mắt đ&#x
E3; được chuẩn h&#x
F3;a để ph&#x
F9; hợp với độ tinh mắt "b&#x
EC;nh thường" — đ&#x
E2;y l&#x
E0; d&#x
F2;ng "20/20 (6/6)". Nếu bạn nhận diện được c&#x
E1;c chữ tr&#x
EA;n d&#x
F2;ng n&#x
E0;y nhưng lại kh&#x
F4;ng nhận diện được chữ c&#x
E1;i nhỏ hơn th&#x
EC; bạn c&#x
F3; độ tinh mắt b&#x
EC;nh thường 20/20 (6/6).

Cỡ chữ c&#x
E1;i tăng dần tr&#x
EA;n c&#x
E1;c d&#x
F2;ng tr&#x
EA;n bảng Snellen ph&#x
ED;a tr&#x
EA;n d&#x
F2;ng 20/20 (6/6) tương ứng với số đo độ tinh mắt k&#x
E9;m hơn (20/25; 20/32; v.v…); c&#x
E1;c d&#x
F2;ng c&#x
F3; chữ c&#x
E1;i nhỏ hơn b&#x
EA;n dưới d&#x
F2;ng 6/6 tr&#x
EA;n bảng tương ứng với số đo độ tinh mắt thậm ch&#x
ED; c&#x
F2;n tốt hơn thị lực 20/20 (v&#x
ED; dụ: 20/16; 20/10).

Chữ c&#x
E1;i "E" lớn ở tr&#x
EA;n c&#x
F9;ng của hầu hết c&#x
E1;c bảng đo mắt Snellen tương ứng với độ tinh mắt 20/200). Nếu đ&#x
E2;y l&#x
E0; cỡ chữ nhỏ nhất bạn c&#x
F3; thể ph&#x
E2;n biệt lúc đeo tr&#x
F2;ng k&#x
ED;nh điều chỉnh tốt nhất của m&#x
EC;nh ph&#x
ED;a trước mắt, bạn được coi l&#x
E0; m&#x
F9; hợp ph&#x
E1;p.

Tr&#x
EA;n hầu hết c&#x
E1;c bảng Snellen, chữ c&#x
E1;i nhỏ nhất tương ứng với độ tinh mắt 20/10. Nếu bạn c&#x
F3; độ tinh mắt 20/10, khả năng nh&#x
EC;n của bạn r&#x
F5; gấp hai lần so với người c&#x
F3; thị lực b&#x
EC;nh thường (20/20).

C&#x
F3; thể đạt được thị lực tốt hơn 20/20?

C&#x
F3;, thực sự c&#x
F3; thể đạt được độ r&#x
F5; hơn so với độ tinh mắt 20/20. Tr&#x
EA;n thực tế, hầu hết mọi người c&#x
F3; đ&#x
F4;i mắt trẻ, khỏe mạnh đều c&#x
F3; thể nhận diện được &#x
ED;t nhất một số chữ c&#x
E1;i vào số c&#x
E1;c chữ c&#x
E1;i tr&#x
EA;n d&#x
F2;ng 20/15 (6/5 tại Vương Quốc Anh) hoặc thậm ch&#x
ED; c&#x
E1;c chữ c&#x
E1;i nhỏ hơn tr&#x
EA;n bảng Snellen.

Bạn nghĩ chúng ta có một lao động trí óc logic, đôi mắt tinh khôi, hay là một đôi đôi mắt tinh tường. Qua bài bác kiểm bạn sẽ biết được thị lực của bạn mà thôi.


Đôi đôi mắt thường đủ tinh tế nhìn thấy được rõ được bên phía ngoài một loài vật hay đồ vật dễ dàng, tuy vậy song là tứ duy trừu tượng giúp cho bạn hiểu thấu được nó. Chúng ta thử đánh giá cũng mình với khoảng độ tứ duy của bản thân mình trong một số trong những bức hình sau đây nhé .

Câu hỏi số 1 : Trong bức hình này , chúng ta thấy gì ?

*

Gợi ý : hoạt động ban đêm

Câu hỏi số 2 : Trong bức ảnh này , các bạn thấy gì ?

*

Gợi ý : hoạt động dưới nước

Câu hỏi số 3 : Trong bức hình này , chúng ta thấy gì ?

*

Gợi ý : tất cả mắt, mũi, miệng

Câu hỏi số 4 : Trong bức hình này , các bạn thấy gì ?

*

Gợi ý : Ở trong rừng

Câu hỏi số 5 : Trong album này , chúng ta thấy gì ?

*

Gợi ý : Được tổng quan các thành phần quan trọng

Câu hỏi số 6 : Trong album này , bạn thấy gì ?

*

Gợi ý : bịt nắng, đậy mưa

Câu hỏi số 7 : Trong bức ảnh này , chúng ta thấy gì ?

*

Gợi ý : Giống nhỏ nai

Bạn tất cả chắc mình đoán đúng 100% không nhỉ ? nếu khách hàng đoán đúng 100% hãy để lại comment cho cửa hàng chúng tôi nhé ! bạn thật xuất sắc !

Còn chúng ta có không nên một tí cũng không sao, biết chắc rằng mình cũng có chức năng tư duy cao :D

Hãy khoe đồng đội chiến tích của các bạn và chia sẻ bài này cho các bạn khác nhé - test độ IQ của nhau nào.