Hệ thống phát hiện tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất

Dự án "Mắt kép Trung Quốc" hay có cách gọi khác là Fuyan sẽ tạo nên ra mạng lưới ăngten radar thu biểu thị vô tuyến đường từ trang bị thể ngơi nghỉ xa để chụp hình ảnh và theo dõi tiểu hành tinh rất có thể đe dọa Trái Đất.

Bạn đang xem: Làm thế nào các nhà khoa học ở trái đất lại có thể liên lạc, gửi và nhận tín hiệu từ vũ trụ?


JDn
YU5Y03u
Rw" alt="*">