Ngoại Truyện – Đ&#x

Bạn đang xem: Đêm nay ngủ cùng ai

EA;m Đầu Ti&#x
EA;nKhi Đỗ Linh Lan bị H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh đ&#x
E8; xuống giường, đầu của c&#x
F4; một mảnh trống rỗng.C&#x
F4; chỉ d&#x
EC;u anh đ&#x
E3; say rượu về th&#x
F4;i, tại sao c&#x
F4; lại bị anh đ&#x
E8; xuống giường, kh&#x
F4;ng thể cử động được?
C&#x
F2;n khiến c&#x
F4; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n rung động, anh t&#x
F9;y &#x
FD; đặt một nụ h&#x
F4;n l&#x
EA;n m&#x
F4;i c&#x
F4;.C&#x
F4; chống đỡ trước ngực của anh, đầu lắc qua lắc lại, muốn n&#x
E9; tr&#x
E1;nh nụ h&#x
F4;n của anh.C&#x
F4; biết, anh nhất định l&#x
E0; hiểu lầm người phụ nữ dưới anh l&#x
E0; Long Hồ, nếu kh&#x
F4;ng anh sẽ kh&#x
F4;ng h&#x
F4;n c&#x
F4; nhiệt t&#x
EC;nh như thế, thậm ch&#x
ED; sẽ kh&#x
F4;ng chạm v&#x
E0;o c&#x
F4;.C&#x
F4; muốn chạy trốn, nhưng một &#x
E2;m thanh từ đ&#x
E1;y l&#x
F2;ng truyền đến l&#x
E0;m c&#x
F4; kh&#x
F4;ng trốn tho&#x
E1;t, cũng kh&#x
F4;ng muốn trốn.Trừ lần n&#x
E0;y, c&#x
F4; sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; cơ hội kh&#x
E1;c được anh &#x
F4;m sao?
C&#x
F4; biết r&#x
F5; ngay lập tức cả m&#x
EC;nh cũng kh&#x
F4;ng muốn thừa nhận đ&#x
E1;p &#x
E1;n n&#x
E0;y, cho n&#x
EA;n n&#x
F3;i c&#x
F4; h&#x
E8;n hạ cũng được, mắng c&#x
F4; v&#x
F4; sỉ cũng được, c&#x
F4; muốn c&#x
F3; anh, đến d&#x
F9; chỉ l&#x
E0; một đ&#x
EA;m?Đỗ Linh Lan kh&#x
F4;ng tiếp tục kh&#x
E1;ng cự nữa m&#x
E0; tiếp nhận nụ h&#x
F4;n của H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh, nụ h&#x
F4;n của anh tuyệt kh&#x
F4;ng giống như ấn tượng anh để lại cho người kh&#x
E1;c, anh l&#x
E0; một người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng tỉnh t&#x
E1;o đến gần như l&#x
E3;nh khốc, tất cả dịu d&#x
E0;ng của anh chỉ d&#x
E0;nh mang đến một người phụ nữ, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; c&#x
F4; g&#x
E1;i hồn nhi&#x
EA;n tốt đẹp đ&#x
F3;.Nhưng nụ h&#x
F4;n của anh lại thiết tha như vậy, cuồng d&#x
E3; như thế, mang theo đủ nhiệt t&#x
EC;nh để khiến n&#x
FA;i băng tung chảy, l&#x
E0;m c&#x
F4; kh&#x
F4;ng khỏi suy đo&#x
E1;n, c&#x
F3; lẽ đ&#x
E2;y mới l&#x
E0; t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch thật của anh.Quần &#x
E1;o tr&#x
EA;n người từng c&#x
E1;i từng c&#x
E1;i rơi xuống, cả người c&#x
F4; trần truồng nằm ở tr&#x
EA;n giường.Đỗ Linh Lan bắt đầu c&#x
F3; ch&#x
FA;t lạnh sợ(lạnh lẽo v&#x
E0; sợ h&#x
E3;i), chưa biết m&#x
F9;i đời n&#x
EA;n vào l&#x
F2;ng c&#x
F4; vẫn c&#x
F2;n sự ngượng ng&#x
F9;ng của một thiếu nữ, mang lại d&#x
F9; l&#x
E0; m&#x
EC;nh cam t&#x
E2;m t&#x
EC;nh nguyện, nhưng ngay trong lúc bản th&#x
E2;n trần truồng, c&#x
F4; vẫn hoảng sợ, c&#x
F2;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t sợ h&#x
E3;i.C&#x
F4; bắt đầu muốn l&#x
F9;i về ph&#x
ED;a sau, nhưng người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng tr&#x
EA;n người h&#x
EC;nh như ph&#x
E1;t hiện &#x
FD; nghĩ của c&#x
F4;, b&#x
E0;n tay nắm h&#x
F4;ng của c&#x
F4;, ng&#x
F3;n tay thanh mảnh d&#x
E0;i kh&#x
F4;ng hề trơn b&#x
F3;ng, mạnh mẽ x&#x
E2;m nhập v&#x
E0;o hoa huyệt mềm mại chật hẹp của c&#x
F4;.Nhất thời, c&#x
F4; ph&#x
E1;t ra tiếng nức nở nho nhỏ.C&#x
F4; đau, loại đau &#x
E1;m muội n&#x
E0;y l&#x
E0;m c&#x
F4; hơi thẹn th&#x
F9;ng, hơi sợ, nhưng c&#x
F4; một ch&#x
FA;t cũng kh&#x
F4;ng ngăn cản được sự x&#x
E2;m chiếm của anh, ng&#x
F3;n tay anh li&#x
EA;n tục ra v&#x
E0;o hoa huyệt mềm mại của c&#x
F4;, buộc c&#x
F4; quen thuộc dần.Bởi v&#x
EC; đau, cơ thể tự động tiết ra dịch ngọt, gi&#x
FA;p anh ra v&#x
E0;o, c&#x
F4; thở hổn hển, bắt đầu cảm thấy hoa huyệt mềm mại bị x&#x
E2;m phạm truyền đến một cảm gi&#x
E1;c t&#x
EA; dại k&#x
EC; lạ, ng&#x
F3;n tay anh k&#x
E9;o ra đưa v&#x
E0;o c&#x
E0;ng l&#x
FA;c c&#x
E0;ng cấp tốc l&#x
E0;m cả người c&#x
F4; run rẩy .Nhưng m&#x
E0; v&#x
E0;o l&#x
FA;c n&#x
E0;y H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh lại th&#x
EA;m v&#x
E0;o một ng&#x
F3;n tay, nhì ng&#x
F3;n tay khiêm tốn d&#x
E0;i, ở trong hoa huyệt mềm mại từ từ ướt &#x
E1;t của c&#x
F4; ra v&#x
E0;o, m&#x
F4;i mỏng ngậm nụ hoa hồng hồng trước ngực c&#x
F4;, vừa h&#x
F4;n, vừa liếm, vừa gặm nhẹ, l&#x
E0;m mang đến c&#x
F4; kh&#x
F4;ng nhịn được ph&#x
E1;t ra một tiếng r&#x
EA;n y&#x
EA;u kiều, vặn vẹo ở ph&#x
ED;a dưới anh.Sự t&#x
EA; dại k&#x
EC; lạ ở bụng dưới đang dần dần t&#x
ED;ch tụ lại, c&#x
F4; c&#x
F3; ch&#x
FA;t hoảng sợ nắm cổ tay của anh, muốn ngăn cản anh, nhưng sức lực c&#x
F4; yếu ớt l&#x
E0;m sao c&#x
F3; thể thắng nổi anh.Anh kh&#x
F4;ng để &#x
FD; ch&#x
FA;t n&#x
E0;o m&#x
E0; gia tăng tốc độ, c&#x
E0;ng đi s&#x
E2;u v&#x
E0;o, mang đến đến lúc c&#x
F4; đạt tới đỉnh cao đầu ti&#x
EA;n. Dịch ngọt ấm &#x
E1;p chảy ra, cả người c&#x
F4; kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n ch&#x
FA;t sức lực n&#x
E0;o nằm ở tr&#x
EA;n giường, kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n đủ sức nắm cổ tay của anh.Nhưng tức thì sau đ&#x
F3;, th&#x
E2;n hạ truyền tới sự x&#x
E9; r&#x
E1;ch đau đớn, khiến c&#x
F4; kh&#x
F3; c&#x
F3; thể chịu đựng m&#x
E0; lần nữa nức nở ra tiếng, "Thật l&#x
E0; đau. . . . . ."Bởi v&#x
EC; đau đớn m&#x
E0; c&#x
F4; run rẩy, đ&#x
F4;i mắt đẫm lệ nh&#x
EC;n anh, đang mong đợi sự thương y&#x
EA;u của anh.Giống như cảm nhận được Đỗ Linh Lan cứng ngắc v&#x
E0; đau đớn, H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh chậm r&#x
E3;i x&#x
E2;m nhập v&#x
E0;o, c&#x
FA;i xuống phủ l&#x
EA;n đ&#x
F4;i h&#x
F4;n đỏ mọng kh&#x
F4;ng ngừng bật ra &#x
E2;m thanh k&#x
EA;u đau của c&#x
F4;, triền mi&#x
EA;n h&#x
F4;n, nuốt mật ngọt thuộc về c&#x
F4;.&#x
C2;m thanh h&#x
F4;n &#x
E1;m muội vang l&#x
EA;n b&#x
EA;n tai, c&#x
F4; xấu hổ nhắm mắt lại, cảm gi&#x
E1;c cơ thể cứng ngắc của m&#x

Xem thêm: Các Mốc Lịch Sử Quan Trọng Của Thế Giới Mãi Mãi, Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng Của Mê

EC;nh bởi v&#x
EC; một c&#x
E1;i lại một c&#x
E1;i tiến v&#x
E0;o dịu d&#x
E0;ng của anh m&#x
E0; dần dần mềm đi, những thứ t&#x
EA; dại k&#x
EC; lạ cơ lần nữa k&#x
E9;o tới, nhưng m&#x
E3;nh liệt hơn mới vừa rồi, n&#x
F3;ng bỏng hơn, gần như muốn đốt ch&#x
E1;y c&#x
F4; đến kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n g&#x
EC;.C&#x
F4; kh&#x
F4;ng tự chủ ưỡn người tiếp nhận, cảm gi&#x
E1;c anh k&#x
E9;o ra đưa v&#x
E0;o c&#x
E0;ng l&#x
FA;c c&#x
E0;ng s&#x
E2;u.Đ&#x
E2;y ch&#x
ED;nh l&#x
E0; cảm gi&#x
E1;c được &#x
F4;m? Mặc d&#x
F9; vẫn đau, nơi giao hợp vẫn truyền đến cảm gi&#x
E1;c hơi x&#x
E9; r&#x
E1;ch đau đớn, nhưng tim c&#x
F4; đập rất nhanh, cơ thể rất mềm mại, kh&#x
F3;e m&#x
F4;i cũng kh&#x
F4;ng nhịn được nở một nụ cười yếu ớt.C&#x
F4; rốt cuộc cũng thuộc về anh.Y&#x
EA;u say đắm bao l&#x
E2;u nay, vẫn kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m n&#x
F3;i đến anh biết, chỉ d&#x
E1;m lặng lẽ đứng ở nơi anh kh&#x
F4;ng nh&#x
EC;n thấy, ngưỡng mộ anh, y&#x
EA;u anh, vậy m&#x
E0; h&#x
F4;m nay, c&#x
F4; lại c&#x
F3; thể được anh &#x
F4;m.Tr&#x
E1;i tim, đập mạnh, v&#x
EC; anh m&#x
E0; chảy chảy.Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c n&#x
E0;y bụng dưới một lần nữa truyền đến cảm gi&#x
E1;c bị dồn n&#x
E9;n, những thứ t&#x
EA; dại k&#x
EC; lạ kia lần nữa k&#x
E9;o tới, Đỗ Linh Lan vừa khẩn trương lại muốn đợi nụ h&#x
F4;n của anh, mặc mang đến H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh dẫn m&#x
EC;nh đến một nơi xa lạ.Vậy m&#x
E0;, lúc c&#x
F4; lần nữa đạt tới đỉnh cao tuyệt vời kia, b&#x
EA;n tai truyền tới một tiếng nỉ non, khiến c&#x
F4; đang l&#x
FA;c ở tr&#x
EA;n thi&#x
EA;n đường đột nhi&#x
EA;n rơi v&#x
E0;o địa ngục. . . . . ."Ngũ Tiểu Thư. . . . . ."Nước mắt, kh&#x
F4;ng khống chế được chảy xuống m&#x
E3;nh liệt, đ&#x
F3; kh&#x
F4;ng phải bởi v&#x
EC; đạt tới đỉnh cao m&#x
E0; kh&#x
F4;ng k&#x
EC;m được nước mắt, đ&#x
F3; l&#x
E0; bởi v&#x
EC; tr&#x
E1;i tim c&#x
F4; ho&#x
E0;n to&#x
E0;n vỡ n&#x
E1;t m&#x
E0; chảy xuống nước mắt đau l&#x
F2;ng.L&#x
E0;m sao c&#x
F4; lại ng&#x
E2;y thơ như thế? cho l&#x
E0; c&#x
F3; thể &#x
F4;m anh, l&#x
E0; c&#x
F3; được t&#x
EC;nh y&#x
EA;u của anh?
Cho d&#x
F9; l&#x
E0; đ&#x
EA;m đầu ti&#x
EA;n, anh cũng sẽ kh&#x
F4;ng y&#x
EA;u c&#x
F4;.Bởi v&#x
EC; từ đầu đến cuối, anh chỉ y&#x
EA;u một m&#x
EC;nh Long Hồ.C&#x
F4; l&#x
E0; một t&#x
EA;n trộm, một t&#x
EA;n trộm đ&#x
EA; tiện v&#x
F4; sỉ, c&#x
F4; mang lại l&#x
E0; c&#x
F3; thể trộm được một đ&#x
EA;m, kh&#x
F4;ng ngờ lại trả gi&#x
E1; bằng c&#x
F5;i l&#x
F2;ng rã n&#x
E1;t.Cơ thể của c&#x
F4; cứng ngắc, cũng kh&#x
F4;ng cảm thấy bất kỳ vui sướng n&#x
E0;o nữa, cho đến khi anh ở s&#x
E2;u trong c&#x
F4; ph&#x
F3;ng ra chất lỏng n&#x
F3;ng bỏng, thần tr&#x
ED;(tinh thần v&#x
E0; tr&#x
ED; tuệ) c&#x
F4; mới chậm r&#x
E3;i xoay về.N&#x
EA;n tỉnh rồi?
Bị thương ho&#x
E0;n to&#x
E0;n như thế, c&#x
F4; n&#x
EA;n thừa nhận m&#x
EC;nh căn bản kh&#x
F4;ng c&#x
F3; c&#x
E1;ch n&#x
E0;o trở th&#x
E0;nh người phụ nữ anh th&#x
ED;ch nhất, d&#x
E2;y dưa nữa, y&#x
EA;u nữa, nhưng giấc mơ vẫn m&#x
E3;i l&#x
E0; giấc mơ, một sự giả tạo l&#x
FA;c c&#x
F3; l&#x
FA;c kh&#x
F4;ng, vĩnh viễn sẽ kh&#x
F4;ng trở th&#x
E0;nh sự thật.Chống cơ thể v&#x
F4; lực l&#x
EA;n, c&#x
F4; nhặt quần &#x
E1;o rải r&#x
E1;c đầy đất l&#x
EA;n, một c&#x
E1;i lại một c&#x
E1;i mặc lại tr&#x
EA;n người.Ng&#x
F3;n tay run rẩy, sau khoản thời gian c&#x
E0;i c&#x
FA;c &#x
E1;o cuối c&#x
F9;ng, Đỗ Linh Lan chậm r&#x
E3;i xoay đầu lại, nh&#x
EC;n người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng ngủ say tr&#x
EA;n giường, bờ m&#x
F4;i kh&#x
F4;ng nhịn được nở nụ cười bi thương m&#x
E0; l&#x
E3;nh lẽo yếu ớt."Kh&#x
F4;ng thương, cũng kh&#x
F4;ng cần y&#x
EA;u anh nữa rồi. . . . . . Lạc Đ&#x
EC;nh, y&#x
EA;u anh thật sự rất khổ, anh biết kh&#x
F4;ng?" Giọng n&#x
F3;i run rẩy, c&#x
F4; nỉ non giống như hỏi, dĩ nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng nhận được c&#x
E2;u trả lời.Quyết định muốn dừng tất cả lại, đồng thời vĩnh viễn kh&#x
F4;ng nhận được c&#x
E2;u trả lời, kh&#x
F4;ng nhận được c&#x
E2;u trả lời lại m&#x
F9; qu&#x
E1;ng y&#x
EA;u say đắm, n&#x
EA;n dừng lại th&#x
F4;i.C&#x
F4; kh&#x
F4;ng bao giờ muốn thương anh nữa, c&#x
F4; đ&#x
E3; nếm đủ đau đớn, khổ sở rồi.Bỏ qua &#x
FD; muốn chạm v&#x
E0;o g&#x
F2; m&#x
E1; của H&#x
E0;n Lạc Đ&#x
EC;nh, c&#x
F4; cười tự giễu, sau thời điểm để mang đến c&#x
F4; chạm qua một lần, c&#x
F4; c&#x
F3; thể thỏa m&#x
E3;n sao?
Kh&#x
F4;ng! Dĩ nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng thể, hơn nữa đứng từ xa kh&#x
F4;ng đủ, đứng từ xa kh&#x
F4;ng c&#x
E1;ch n&#x
E0;o thỏa m&#x
E3;n.Đ&#x
E3; như vậy, phương ph&#x
E1;p tốt nhất ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ngay cả một tia hi vọng cũng kh&#x
F4;ng cần đến m&#x
EC;nh, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; hi vọng, cũng sẽ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; thất vọng.Kh&#x
F4;ng c&#x
F3; y&#x
EA;u, cũng sẽ kh&#x
F4;ng đau l&#x
F2;ng.Xoay người, c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng cù đầu lại m&#x
E0; rời khỏi căn ph&#x
F2;ng khiến c&#x
F5;i l&#x
F2;ng m&#x
EC;nh tan n&#x
E1;t.C&#x
F4; v&#x
F4; c&#x
F9;ng đau l&#x
F2;ng, v&#x
F4; c&#x
F9;ng bi thương, thế nhưng lại kh&#x
F4;ng nghe thấy, l&#x
FA;c c&#x
F4; đ&#x
F3;ng cửa lại, như c&#x
F3; như kh&#x
F4;ng, giọng n&#x
F3;i nỉ non lại xuất ph&#x
E1;t từ s&#x
E2;u vào nội t&#x
E2;m. . . . . ."Linh lan. . . . . . Linh lan. . . . . . Của anh. . . . . . Linh lan. . . . . ."

Hôn nhau hữu tình trên giường luôn là một chủ đề thú vị với đầy cảm hứng trong trái đất nhiếp ảnh. đầy đủ bức hình ảnh này không chỉ là đơn thuần là phần đa hình hình ảnh tình yêu, mà còn là một niềm hy vọng, nỗi lưu giữ nhung và hạnh phúc. Và để giúp bạn đã đạt được một bộ sưu tập toàn diện về hình hình ảnh này, công ty chúng tôi tổng phù hợp và reviews đến bạn tủ đựng đồ hình ảnh hôn nhau thơ mộng trên nệm full 4K, với trên 999 hình ảnh cực chất. Cùng tò mò và trải nghiệm đều khoảnh khắc đáng nhớ với tình yêu chân thật trong tủ đồ của chúng tôi.

Bạn sẽ xem bài viết Bộ Sưu Tập Hình Ảnh Hôn Nhau thơ mộng Trên nệm Full 4K – đứng top Hơn 999 Hình Ảnh rất Chất. tại uia.edu.vn


*
Hình ảnh hôn môi đẹp, ngọt ngào, lãng mạn dành riêng cho cặp đôi
*
22+ Hình Ảnh Hôn Nhau Đẹp, Ngọt Ngào, làm cho Tim loạn NhịpCảnh người lớn của cái lá bay: Chat bé nhỏ Nira lên chóng hôn si mê …
*
CẢNH HÔN GIƯỜNG CHIẾU NÓNG BỎNG của Lee Jun Ki x Moon Chae …
*
Hình nền Nền đôi bạn trẻ Hôn Nhau Trên nệm Trước Rèm cửa ngõ Nền, Cặp …
*
77+ Ảnh Hôn Môi tín đồ Yêu, Anime, Ngọt Ngào, Đắm Đuối Nhất
*
10 Điều kín Đàn Ông Thích đàn bà Như nạm Nào bên trên Giường.
*
77+ Ảnh Hôn Môi người Yêu, Anime, Ngọt Ngào, Đắm Đuối Nhất7 tuyệt chiêu trên nệm đưa phái mạnh “chạm đỉnh”, thanh nữ nhất định …Chuyện giường chiếu: chúng ta có thiệt sự lắng tai nàng? | ELLE Man …
*
Top với hơn 69 hình hình ảnh hôn nhau lãng mạn tren giuong hay độc nhất vô nhị …
*
Nền Cặp đôi chăm lo Hôn Nhau Trên giường Hình Chụp với Hình ảnh Để …Cách ôm trên giường hội chứng tỏ ông chồng yêu các bạn rất nhiều, cả đời chỉ …
*
Đàn Ông Và thiếu nữ Lãng Mạn và Hôn Nhau Cặp Đôi trẻ Đang yêu Nhau …Đàn ông muốn phụ nữ mặc gì khi sex
*
Top hơn 60 về hình ảnh hôn hay tuyệt nhất – cdgdbentre.edu.vn
*
Tình Yêu spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Và Cặp Đôi Hôn Nhau vào Tuần trăng mật Trong phòng …
*
Phát nóng 45+ Mẫu ảnh trên nền Anime Hôn Nhau lúc Yêu cực Lãng Mạn
*
Nền hai bạn Trung Niên ôm Hôn Nhau Hình Chụp cùng Hình hình ảnh Để sở hữu Về …
*
Top hơn 100 hình hình ảnh ôm nhau ngủ lãng mạn hay nhất – thtantai2.edu.vn
*
Cảnh hôn và giường chiếu rất hot siêu và lắng đọng trong Thư cam kết Kim …Sự thật về ảnh hưởng của thuốc tránh thai đến quan hệ tình dục chúng ta …
*
Cặp Vợ ông chồng Yêu yêu thương Ngủ bên trên Giường với Ôm Nhau Hình hình ảnh Sẵn tất cả …Ap46Jl-pe
A" alt="*">