*

Kính chào quý khách hàng!

1. Trên tỉnh Hà Giang:

– shop pháo hoa hàng đầu – thức giấc Hà Giang

2. Tại tỉnh Cao Bằng

– shop pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Cao Bằng

3. Tại tỉnh Bắc Kạn

– siêu thị pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Bắc Kạn

– cửa hàng pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Bắc Kạn

4. Trên tỉnh Thái Nguyên

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – thức giấc Thái Nguyên

– shop pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Thái Nguyên

– siêu thị pháo hoa Số 3 – tỉnh Thái Nguyên

– cửa hàng pháo hoa Số 4 – tỉnh giấc Thái Nguyên

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – thức giấc Thái Nguyên

– siêu thị pháo hoa Số 6 – tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại:

– shop pháo hoa Số 7 – tỉnh Thái Nguyên

– siêu thị pháo hoa Số 8 – tỉnh giấc Thái Nguyên

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh giấc Phú Thọ

– siêu thị pháo hoa Số 2 – tỉnh Phú Thọ

– siêu thị pháo hoa Số 3 – thức giấc Phú Thọ

– shop pháo hoa Số 4 – thức giấc Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 6504 222

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – thức giấc Phú Thọ

Số năng lượng điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 6 – tỉnh Phú Thọ

– shop pháo hoa Số 7 – tỉnh giấc Phú Thọ

– shop pháo hoa Số 8 – thức giấc Phú Thọ

Số điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa số cửu – thức giấc Phú Thọ

Số điện thoại:

– siêu thị pháo hoa Số 10 – tỉnh giấc Phú Thọ

Số điện thoại:

– shop pháo hoa Số 11 – thức giấc Phú Thọ

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 12 – tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại:

6. Tại tỉnh Bắc Giang

– siêu thị pháo hoa hàng đầu – thức giấc Bắc Giang

– siêu thị pháo hoa Số 2 – thức giấc Bắc Giang

Số điện thoại:

– shop pháo hoa Số 3 – tỉnh Bắc Giang

– shop pháo hoa Số 4 – tỉnh giấc Bắc Giang

(Phố bằng – xóm Nghĩa Hòa – thị trấn Lạng Giang – thức giấc Bắc Giang)

– siêu thị pháo hoa Số 5 – thức giấc Bắc Giang

– cửa hàng pháo hoa Số 6 – tỉnh giấc Bắc Giang

– shop pháo hoa Số 7 – tỉnh giấc Bắc Giang

Số điện thoại:

– shop pháo hoa Số 8 – tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại:

7. Trên tỉnh Quảng Ninh

– cửa hàng pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Quảng Ninh

– shop pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Quảng Ninh

– siêu thị pháo hoa Số 4 – tỉnh giấc Quảng Ninh

Số điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – tỉnh Quảng Ninh

– cửa hàng pháo hoa Số 6 – tỉnh Quảng Ninh

– siêu thị pháo hoa Số 8 – tỉnh giấc Quảng Ninh

– siêu thị pháo hoa số cửu – tỉnh Quảng Ninh

8. Trên tỉnh phái nam Định

– siêu thị pháo hoa Số 3 – Tỉnh nam giới Định

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – Tỉnh nam giới Định

– cửa hàng pháo hoa Số 6 – Tỉnh phái nam Định

Số năng lượng điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 7 – Tỉnh nam giới Định

– siêu thị pháo hoa số chín – Tỉnh nam Định

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 10 – Tỉnh nam Định

– siêu thị pháo hoa Số 11 – Tỉnh nam Định

Số năng lượng điện thoại:

9. Trên tỉnh Lào Cai

– cửa hàng pháo hoa Số 2 – thức giấc Lào Cai

10.

Bạn đang xem: Tphcm bắn pháo hoa tại 2 điểm vào tối 30/4

Tại tỉnh yên ổn Bái

– siêu thị pháo hoa hàng đầu – Tỉnh lặng Bái.

11. Trên tỉnh Tuyên Quang

– siêu thị pháo hoa Số 2 – tỉnh Tuyên Quang.

12. Tại tỉnh Điện Biên

– cửa hàng pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Điện Biên

13. Trên tỉnh tô La

– cửa hàng pháo hoa số 1 – Tỉnh tô La

– cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh đánh La

14. Tại tỉnh lạng ta Sơn

– shop pháo hoa hàng đầu – Tỉnh lạng Sơn

15. Trên tỉnh Hoà Bình

– siêu thị pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Hòa Bình

16. Tại tỉnh Lai Châu

– shop pháo hoa hàng đầu – tỉnh Lai Châu

17. Trên tỉnh Bắc Ninh

– cửa hàng pháo hoa hàng đầu – tỉnh Bắc Ninh

– shop pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Bắc Ninh

– shop pháo hoa Số 3 – tỉnh Bắc Ninh

– cửa hàng pháo hoa Số 4 – tỉnh Bắc Ninh

– shop pháo hoa Số 5 – tỉnh giấc Bắc Ninh

– siêu thị pháo hoa Số 7 – thức giấc Bắc Ninh

Số năng lượng điện thoại:

– siêu thị pháo hoa Số 8 – tỉnh Bắc Ninh

18. Trên tỉnh Hà Nam

– shop Số buôn bán pháo hoa 1 – tỉnh giấc Hà Nam.

Cửa mặt hàng Số phân phối pháo hoa 3 – thức giấc Hà Nam.

Cửa sản phẩm Số phân phối pháo hoa 4 – tỉnh giấc Hà Nam.

Xem thêm: Chia Sẻ Với Hơn 75 Về Hình Nền Màu Sắc Đẹp Nhất Mới Nhất Mới Nhất

19. Tại thành phố Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa số 1 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 2 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – thành phố Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 4 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 5 – tp Hà Nội

Số năng lượng điện thoại: 024 66869 317

– cửa hàng pháo hoa Số 6 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 8 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa số cửu – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 10 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 11 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 12 – thành phố Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 13 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 15 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 16 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 17 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 18 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 19 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 20 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 21 – tp Hà Nội

– shop pháo hoa Số 22 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 23 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 24 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 25 – thành phố Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 26 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 28 – tp Hà Nội

– shop pháo hoa Số 29 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 31 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 32 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 33 – thành phố Hà Nội

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 34 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 35 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 36 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 37 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 38 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 39 – tp Hà Nội

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 40 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 41 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 43 – thành phố Hà Nội

– shop pháo hoa Số 44 – thành phố Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 45 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 46 – tp Hà Nội

– cửa hàng pháo hoa Số 47 – tp Hà Nội

– shop pháo hoa Số 48 – tp Hà Nội

– siêu thị pháo hoa Số 50 – tp Hà Nội

20. Tại tỉnh Hải Dương

– shop pháo hoa số 1 – tỉnh Hải Dương

– siêu thị pháo hoa Số 3 – thức giấc Hải Dương

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – thức giấc Hải Dương

Số năng lượng điện thoại:

– siêu thị pháo hoa Số 6 – tỉnh Hải Dương

– siêu thị pháo hoa Số 8 – tỉnh giấc Hải Dương

Số năng lượng điện thoại:

– siêu thị pháo hoa số chín – tỉnh giấc Hải Dương

– siêu thị pháo hoa Số 10 – tỉnh Hải Dương

– shop pháo hoa Số 11 – thức giấc Hải Dương

21. Trên tỉnh Thái Bình

– siêu thị pháo hoa hàng đầu – tỉnh giấc Thái Bình

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – thức giấc Thái Bình

– cửa hàng pháo hoa Số 4 – tỉnh giấc Thái Bình

Số điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – tỉnh giấc Thái Bình

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 6 – thức giấc Thái Bình

– siêu thị pháo hoa Số 7 – thức giấc Thái Bình

– siêu thị pháo hoa Số 8 – thức giấc Thái Bình

– siêu thị pháo hoa số chín – thức giấc Thái Bình

– siêu thị pháo hoa Số 10 – tỉnh giấc Thái Bình

– cửa hàng pháo hoa Số 11 – thức giấc Thái Bình

– shop pháo hoa Số 13 – thức giấc Thái Bình

22. Tại tp Hải Phòng

– cửa hàng pháo hoa số 1 – thành phố Hải Phòng

– shop pháo hoa Số 2 – thành phố Hải Phòng

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – tp Hải Phòng

– siêu thị pháo hoa Số 5 – thành phố Hải Phòng

– shop pháo hoa Số 6 – thành phố Hải Phòng

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 7 – tp Hải Phòng

Số năng lượng điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 8 – thành phố Hải Phòng

– siêu thị pháo hoa số 9 – tp Hải Phòng

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa Số 10 – thành phố Hải Phòng

– siêu thị pháo hoa Số 11 – thành phố Hải Phòng

– cửa hàng pháo hoa Số 12 – thành phố Hải Phòng

– siêu thị pháo hoa Số 15 – tp Hải Phòng

Số điện thoại:

23. Trên tỉnh Hưng Yên

– cửa hàng pháo hoa hàng đầu – thức giấc Hưng Yên

– siêu thị pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Hưng Yên

– siêu thị pháo hoa Số 3 – tỉnh giấc Hưng Yên

– siêu thị pháo hoa Số 4 – tỉnh giấc Hưng Yên

– shop pháo hoa Số 5 – thức giấc Hưng Yên

24. Trên tỉnh Vĩnh Phúc

– siêu thị pháo hoa số 1 – tỉnh Vĩnh Phúc

– cửa hàng pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Vĩnh Phúc

Số năng lượng điện thoại: 0978876160/ 0886169996

– siêu thị pháo hoa Số 3 – thức giấc Vĩnh Phúc

– shop pháo hoa Số 4 – thức giấc Vĩnh Phúc

– cửa hàng pháo hoa Số 5 – tỉnh giấc Vĩnh Phúc

25. Tại tỉnh Thanh Hoá

– shop pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Thanh Hoá

– shop pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Thanh Hoá

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – tỉnh Thanh Hoá

Số năng lượng điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 4 – thức giấc Thanh Hoá

– shop pháo hoa Số 5 – thức giấc Thanh Hoá

– shop pháo hoa Số 6 – thức giấc Thanh Hoá

– shop pháo hoa Số 7 – thức giấc Thanh Hoá

– siêu thị pháo hoa Số 8 – thức giấc Thanh Hoá

– siêu thị pháo hoa Số 10 – tỉnh Thanh Hoá

– shop pháo hoa Số 11 – tỉnh Thanh Hoá

– cửa hàng pháo hoa Số 13 – thức giấc Thanh Hoá

– siêu thị pháo hoa Số 14 – tỉnh Thanh Hoá

– siêu thị pháo hoa Số 15 – tỉnh Thanh Hoá

26. Tại tỉnh Ninh Bình

– siêu thị pháo hoa hàng đầu – tỉnh Ninh Bình

27. Trên tỉnh Nghệ An

– siêu thị pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh Nghệ An

– shop pháo hoa số 2 – thức giấc Nghệ An

– cửa hàng pháo hoa số 3 – tỉnh giấc Nghệ An

– shop pháo hoa số 4 – thức giấc Nghệ An

– shop pháo hoa số 5 – thức giấc Nghệ An

– siêu thị pháo hoa số 6 – tỉnh Nghệ An

– siêu thị pháo hoa số 7 – tỉnh giấc Nghệ An

– shop pháo hoa số 8 – thức giấc Nghệ An

– cửa hàng pháo hoa số 9 – tỉnh giấc Nghệ An

Số năng lượng điện thoại:

– siêu thị pháo hoa số 10 – tỉnh giấc Nghệ An

– cửa hàng pháo hoa số 11 – tỉnh Nghệ An

– shop pháo hoa số 12 – tỉnh giấc Nghệ An

Số năng lượng điện thoại:

– shop pháo hoa số 13 – tỉnh giấc Nghệ An

28. Trên tỉnh Hà Tĩnh

– siêu thị bán pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0976241629

– siêu thị pháo hoa Số 2 – thức giấc Hà Tĩnh

– shop pháo hoa Số 3 – tỉnh Hà Tĩnh

– shop pháo hoa Số 4 – thức giấc Hà Tĩnh

– shop pháo hoa Số 5 – thức giấc Hà Tĩnh

– siêu thị pháo hoa Số 6 – tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại:

– cửa hàng pháo hoa Số 7 – tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0973359469

– shop pháo hoa Số 8 – tỉnh Hà Tĩnh

29. Tại tỉnh Quảng Trị

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh Quảng Trị

30. Trên tỉnh Quảng Bình

– cửa hàng pháo hoa số 1 – tỉnh Quảng Bình

– siêu thị pháo hoa Số 2 – tỉnh Quảng Bình

31. Trên Huế

– cửa hàng pháo hoa Số 2 – Tỉnh quá Thiên Huế

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – Tỉnh thừa Thiên Huế

32. Tại thành phố Đà Nẵng

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – tp Đà Nẵng

– shop pháo hoa Số 2 – thành phố Đà Nẵng

– siêu thị pháo hoa Số 3 – tp Đà Nẵng

– siêu thị pháo hoa Số 4 – tp Đà Nẵng

33. Trên tỉnh Quảng Nam

– shop pháo hoa hàng đầu – tỉnh giấc Quảng Nam

34. Trên tỉnh Quảng Ngãi

– shop pháo hoa Số 2 – thức giấc Quảng Ngãi

Số năng lượng điện thoại:

35. Trên tỉnh Phú Yên

– siêu thị pháo hoa tiên phong hàng đầu – thức giấc Phú Yên

36. Trên tỉnh Khánh Hoà

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh giấc Khánh Hoà

– shop pháo hoa Số 2 – tỉnh giấc Khánh Hoà

37. Trên tỉnh Bình Thuận

– shop pháo hoa số 1 – tỉnh Bình Thuận

38. Tại tỉnh Gia Lai

– siêu thị pháo hoa hàng đầu – tỉnh giấc Gia Lai

– cửa hàng pháo hoa Số 3 – tỉnh Gia Lai

39. Tại tỉnh Đắc Lắc

– siêu thị pháo hoa số 1 – tỉnh giấc Đắc Lắc

40. Tại tỉnh Đắc Nông

– siêu thị pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh giấc Đắc Nông

41 tại tỉnh Vĩnh Long

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – thức giấc Vĩnh Long

42. Tại thành phố Hồ Chí Minh

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – tp Hồ Chí Minh

– shop pháo hoa số 3 – thành phố Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số 4 – tp Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số 5 – tp Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số 6 – tp Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số 7 – thành phố Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số 8 – tp Hồ Chí Minh

– siêu thị pháo hoa số cửu – tp Hồ Chí Minh

43. Tại Tỉnh Sóc Trăng

– shop pháo hoa tiên phong hàng đầu – tỉnh giấc Sóc Trăng

44. Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– shop pháo hoa hàng đầu – Vũng Tàu

– siêu thị pháo hoa số 2 – Vũng Tàu

45. Trên Tỉnh Kon Tum

– cửa hàng pháo hoa số 2 – Kon Tum

Số năng lượng điện thoại:

46.Tại thức giấc Đồng Nai

– shop pháo hoa số 1 – Đồng Nai

– cửa hàng pháo hoa số 2 – Đồng Nai

– siêu thị pháo hoa số 3 – Đồng Nai

– shop pháo hoa số 4 – Đồng Nai

47. Tại Bình Dương

– cửa hàng pháo hoa hàng đầu – Bình Dương

– siêu thị pháo hoa số 2 – Bình Dương

48. Trên Bình Phước

– shop pháo hoa hàng đầu – Bình Phước

49. Trên Lâm Đồng

– cửa hàng pháo hoa tiên phong hàng đầu – Lâm Đồng

– shop pháo hoa số 2 – Lâm Đồng

Số năng lượng điện thoại: 0263 7300 886

50. Tại thành phố Cần Thơ

– siêu thị pháo hoa số 1 – phải Thơ

51. Tại Long An

– shop pháo hoa tiên phong hàng đầu – Long An

52. Tại Trà Vinh

– shop pháo hoa hàng đầu – Trà Vinh

53. Tại Hậu Giang

Theo đó, từ bỏ 21 giờ đồng hồ 00 phút mang lại 21 giờ 15 phút ngày 30-4, tphcm sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm.

Cụ thể, sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khoanh vùng đầu Đường hầm sông thành phố sài thành (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức). Số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo bông tầm thấp với 10 giàn pháo bông hỏa thuật.

Điểm sót lại là bắn pháo hoa trung bình thấp vẫn được sắp xếp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11) con số 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống trung bình thấp và hỏa thuật.

TPHCM sẽ tổ chức triển khai bắn pháo hoa lưu niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất khu đất nước. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG


UBND tphcm giao bộ Tư lệnh thành phố hcm phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác sẵn sàng và tổ chức triển khai bắn pháo bông tại các vị trí cùng thời hạn trên.

Công an tp hcm phối phù hợp với Bộ tứ lệnh TPHCM đảm bảo an ninh, an toàn trong quy trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa… sát bên đó, phối phù hợp với Sở GTVT tổ chức triển khai phân luồng giao thông tại các khoanh vùng nhân dân triệu tập xem pháo hoa; giải tỏa bài toán neo đậu và tạm ngưng mọi buổi giao lưu của các phương tiện giao thông đường thủy tại khoanh vùng xung quanh hướng lên Đường hầm sông thành phố sài thành (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) từ đôi mươi giờ khoảng 30 phút đến 22 giờ ngày 30-4.

Lực lượng thanh niên tình nguyện TPHCM phối kết hợp Sở GTVT, Công an TPHCM duy trì gìn riêng lẻ tự an ninh giao thông tại các quanh vùng người dân triệu tập xem phun pháo hoa.


kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam bắn pháo hoa đáng nhớ 48 năm Ngày giải tỏa TPHCM bắn pháo hoa TPHCM bắn pháo hoa 30-4 pháo hoa 30-4
*

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

*

Khảo sát, đánh giá những thành tựu cách tân và phát triển từ thực tế ở thành phố hồ chí minh qua 40 năm đổi mới

*

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp nhang tại các khu di tích, tặng quà gia đình chính sách ở thành phố hà tĩnh

Bình Phước: Người bọn ông 54 tuổi bỏ mạng do bị bằng hữu cuốn trôi

*

Vụ rừng thông bị cưa hàng loạt ở Lâm Đồng: tạm thời đình chỉ công tác chủ tịch UBND làng Mê Linh

*

Thủ tướng chính phủ nước nhà Phạm Minh Chính: Mãi mãi khắc ghi, tri ân người dân có công với biện pháp mạng

*

Hơn 1.800 tỷ vnđ xây cầu đường giao thông sắt, đường đi bộ mới bắc qua sông Đuống

*

Dâng hương tưởng niệm 99 liệt sĩ tnxp

*

Rút ngắn thủ tục đầu tư chi tiêu nhà sống xã hội

Lâm Đồng ra quân xử lý công trình không phép, không đúng phép

Chuyển mục đích sử dụng khu đất khu dân cư hiện hữu, khu dân cư xây dựng new

*

Sẵn sàng cho lịch sử

*

Bộ công thương nghiệp cần report rõ về chứng trạng thiếu hụt tích điện

*

Đề nghị bổ sung phương án đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 bằng hình thức BT

*

Tìm được một trong 3 cháu nhỏ dại mất tích trên sông Lam

*

Giá xăng dầu tăng mạnh từ chiều ni 21-7

Phát cồn nhắn tin để xoa nhẹ nỗi đau domain authority cam

Lãnh đạo thành phố hồ chí minh thăm, bộ quà tặng kèm theo quà trên Trung trọng tâm điều dưỡng thương binh và người dân có công Long Đất

*

16.000 sinh viên tại tp hcm chưa nhất quán dữ liệu BHXH

*

Trung tướng Nguyễn Bình - dấu ấn một tài năng, một nhân bí quyết cộng sản