Sinh con trai có phải kê giữ chồng

Nếu ai kia muốn đàn bà sinh con trai để giữ ông chồng thì chẳng qua, đối với những người đó, phương châm của người thanh nữ chưa bao giờ là một tín đồ vợ, người một nửa bạn đời cả.


BIk
JFwe
O01-ijp
NWPg" alt="*">