(Chinhphu.vn) - Cục Đ&#x
E0;o tạo, Bộ C&#x
F4;ng an đ&#x
E3; tổ chức x&#x
E9;t tuyển đ&#x
E0;o tạo tr&#x
EC;nh độ trung cấp C&#x
F4;ng an nh&#x
E2;n d&#x
E2;n ch&#x
ED;nh quy năm 2022.Sau đó là điểm trúng tuyển chọn trung cấp CAND:

Hệ trung cung cấp Trường Đại học PCCC

- Phía Bắc:

+ Đối với nam:24.19điểm.

Bạn đang xem: Điểm trúng tuyển trung cấp công an nhân dân 2022

+ Đối cùng với nữ:27.25điểm.

- Phía Nam:

+ Đối với nam:24.45điểm.

+ Đối với nữ: không có thí sinh đăng ký.

Hệ trung cung cấp Trường cđ ANND I

- Phía Bắc:

+ Đối với nam:26.49điểm.

+ Đối cùng với nữ:25.6điểm.

- Phía Nam:

+ Đối với nam:26.1điểm.

+ Đối với nữ:24.06điểm.

Hệ trung cung cấp Trường cđ CSND I

- Đối với nam:27.23điểm, tiêu chuẩn phụ điểm xét tuyển xung quanh ưu tiên khu vực vực, đối tượng đạt 25.72 điểm.

- Đối với nữ:28.91điểm.

Hệ trung cung cấp Trường cđ CSND II

- Đối với nam:26.79điểm, tiêu chuẩn phụ điểm xét tuyển ngoại trừ ưu tiên quần thể vực, đối tượng đạt 25.04 với điểm môn Văn đạt 8.75 điểm.

Xem thêm: Tải Về Những Nhà Khám Phá - Lịch Sử Tri Kiến Vạn Vật Và Con Người Pdf

- Đối cùng với nữ:26.38điểm.

*Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Tổng điểm đạt từ 15.0 điểm trở lên (theo thang điểm 30 điểm).

Điểm xét tuyểnlà tổng điểm của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn vào trường CAND với điểm vừa đủ cộng hiệu quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm cho tròn mang đến 2 chữ số thập phân cùng với điểm ưu tiên quần thể vực, ưu tiên đối tượng người sử dụng theo quy định của bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của cục Công an.Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổng hợp môn xét tuyển chọn vào ngôi trường CAND

+ L10, L11, L12: Điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: Điểm ưu tiên khoanh vùng theo quy chế của cỗ GD&ĐT (KV1 được cộng 0.75 điểm, KV2NT được cộng 0.5 điểm, KV2 được cộng 0.25 điểm, KV3 được cộng 0 điểm).

+ ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng theo quy chế của bộ GD&ĐT, gồm đối tượng người dùng 01 (người dân tộc), 03 (chiến sĩ nhiệm vụ trên 24 mon hoặc trên 12 mon tại khoanh vùng 1), 04 (con yêu thương binh, liệt sĩ) được cộng 2.0 điểm, đối tượng 05 (chiến sĩ nghĩa vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1) được cùng 1.0 điểm.

+ ĐTh:Cộng 1.0 điểm mang lại thí sinh là con đẻ của cán bộ đang công tác hoặc vẫn nghỉ hưu; con đẻ của nhân viên hợp đồng lao rượu cồn không khẳng định thời hạn trong CAND; bé đẻ của cán cỗ đã ngủ mất sức hoặc đưa ngành hoặc xuất ngũ hoặc đang từ nai lưng có thời gian công tác tiếp tục trong lực lượng Công an từ đầy đủ 15 năm trở lên tính mang đến tháng xét tuyển. Cùng 0.5 điểm cho thí sinh là bé đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã chào bán chuyên trách, có thời hạn công tác trong lực lượng Công an xóm từ đủ 15 năm trở lên tính cho tháng xét tuyển.

Xét tuyển thẳng1 thí sinh nàng do Công an tỉnh thái bình sơ tuyển, có tía đẻ là liệt sĩ Công an nhân dân.

TPO - viên Đào tạo, cỗ Công an đã tổ chức xét tuyển chọn đào tạo trình độ chuyên môn Trung cấp cho Công an nhân dân bao gồm quy tuyển mới năm 2022. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 28,91 điểm.

Theo tin tức từ cục Đào tạo, năm nay, tất cả 4 trường ĐH, cao đẳng Công an xét tuyển hệ Trung cấp (TC).

*

Ảnh: HVCSND

Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, yêu cầu tổng điểm đạt trường đoản cú 15,0 điểm trở lên trên (theo thang điểm 30 điểm).

Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổng hợp xét tuyển chọn vào ngôi trường Công an nhân dân (CAND) với điểm vừa phải cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông được quy về thang điểm 30 làm cho tròn mang lại 2 chữ số thập phân cùng với điểm ưu tiên quần thể vực, ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo quy chế của cỗ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của cục Công an.

cách làm tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

ĐXT: Điểm xét tuyển+ M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển chọn vào ngôi trường CAND+ L10, L11, L12: Điểm tổng kết 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy định của cỗ GD&ĐT (KV1 được cùng 0,75 điểm, KV2NT được cộng 0,5 điểm, KV2 được cộng 0,25 điểm, KV3 được cùng 0 điểm).


ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng theo quy chế của bộ GD&ĐT, gồm đối tượng người sử dụng 01 (người dân tộc); 03 (chiến sĩ nghĩa vụ trên 24 mon hoặc trên 12 mon tại khu vực 1); 04 (con mến binh, liệt sĩ) được cùng 2.0 điểm; đối tượng người tiêu dùng 05 (chiến sĩ nhiệm vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1) được cộng 1,0 điểm

ĐTh: cùng 1,0 điểm mang lại thí sinh là bé đẻ của cán bộ đang công tác hoặc vẫn nghỉ hưu; nhỏ đẻ của nhân viên hợp đồng lao đụng không khẳng định thời hạn vào CAND; con đẻ của cán bộ đã nghỉ ngơi mất sức hoặc gửi ngành hoặc xuất ngũ hoặc đang từ è có thời gian công tác thường xuyên trong lực lượng Công an từ đủ 15 năm trở lên tính mang lại tháng xét tuyển. Cùng 0.5 điểm mang lại thí sinh là nhỏ đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã buôn bán chuyên trách, có thời hạn công tác vào lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính mang lại tháng xét tuyển.

Theo đó, nút điểm chuẩn chỉnh các ngôi trường như sau:

*

Cục Đào tạo cho biết thêm xét tuyển thẳng 1 thí sinh phái nữ do Công an tỉnh thái bình sơ tuyển, có tía đẻ là liệt sĩ CAND.