Từ vựng về đồ dùng trong nhà là 1 trong chủ đề khôn xiết thân thuộc đối với mỗi người. Tuy nhiên, từ bỏ vựng giờ Anh về các đồ đồ dùng ấy cực kỳ đa dạng, khiến cho nhiều người học giờ đồng hồ Anh khó có thể nhớ không còn được. Bởi vì vậy, bài viết này sẽ chia nhỏ ra thành những phần bé dại của từng phòng để tín đồ học hoàn toàn có thể dễ dàng hiểu với nhớ một bí quyết dễ dàng.

Bạn đang xem: Các đồ vật trong nhà


*

Key takeaways

Chủ đề từ vựng về đồ dùng trong nhà được tạo thành các phần nhỏ như:

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về đồ dùng trong chống khách: television, clock, coffee table, sofa, remote control, rug, armchair,..

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng trong phòng bếp: tablespoon, spoon, teaspoon, bowl, chopstick, plate, fork, knife,..

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong phòng ngủ: bed, mattress, pillow, pillowcase, bedside table, dressing table,..

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về vật dụng trong chống vệ sinh: mirror, shower, towel rack, comb, face cloth, bath towel, bathrobe,..

Từ vựng về vật dụng trong phòng khách

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Television

*
/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

Tivi

Clock

*
/klɒk/

Đồng hồ

Coffee table

*
/ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/

Bàn uống nước/cà phê

Sofa

*
/ˈsəʊ.fə/

Ghế sofa

Remote control

*
/rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/

Điều khiển tự xa

Rug

*
/rʌɡ/

Thảm trải sàn

Armchair

*
/ˈɑːm.tʃeər/

Ghế tựa

Tea set

*
/ˈtiː ˌset/

Bộ bóc tách trà

Telephone

*
/ˈtel.ɪ.fəʊn/

Điện thoại nhằm bàn

Vase

*
/vɑːz/

Lọ, bình

Ottoman

*
/ˈɒt.ə.mən/

Ghế dài gồm nệm

Cushion

*
/ˈkʊʃ.ən/

Cái gối (ở trên sofa)

Painting

*
/ˈpeɪn.tɪŋ/

Bức tranh (vẽ vì sơn color và cọ vẽ)

Picture

*
/ˈpɪk.tʃər/

Bức tranh, bức vẽ, chân dung (hình vẽ hoặc chụp)

Ceiling fan

*
/ˈsiː.lɪŋ fæn/

Quạt trần

Fan

*
/fæn/

Quạt

Wall unit

*
/wɔːl ˈjuː.nɪt/

Tủ tường

Stereo system

*
/ˈster.i.əʊ ˈsɪs.təm/

Âm ly

Drape

*
/dreɪp/

Rèm

Light

*
/laɪt/

Đèn

Cup

*
/kʌp/

Cốc

Telephone

*
/ˈtel.ɪ.fəʊn/

Điện thoại nhằm bàn

Recliner

*
/rɪˈklaɪ.nər/

Ghế salon

Lampshade

*
/ˈlæmp.ʃeɪd/

Cái chụp đèn

Fireplace

*
/ˈfaɪə.pleɪs/

Lò sưởi

Tablecloth

*
/ˈteɪ.bəl.klɒθ/

Khăn trải bàn

Footstool

*
/ˈfʊt.stuːl/

Ghế nhằm chân

Stool

*
/stuːl/

Ghế đẩu

Ashtray

*
/ˈæʃ.treɪ/

Đồ gạt tàn thuốc

*
/ˈteɪ.bəl.spuːn/

Thìa to

Spoon

*
/spuːn/

Thìa

Teaspoon

*
/ˈtiː.spuːn/

Thìa bé

Bowl

*
/bəʊl/

Bát

Chopstick

*
/ˈtʃɒp.stɪk/

Đũa

Plate

*
/pleɪt/

Đĩa

Fork

*
/fɔːk/

Dĩa

Knife

*
/naɪf/

Dao

Tray

*
/treɪ/

Mâm

Broiler

*
/ˈbrɔɪ.lər/

Vỉ nướng thịt

Chopping board

*
/ˈtʃɒp.ɪŋ ˌbɔːd/

Thớt

Grater

*
/ˈɡreɪ.tər/

Cái nạo

Grill

*
/ɡrɪl/

Vỉ nướng

Colander

*
/ˈkɒl.ən.dər/

Cái rổ

Pan

*
/pæn/

Cái chảo

Pot

*
/pɒt/

Cái nồi

Scouring pad

*
/ˈskaʊə.rɪŋ ˌpæd/

Miếng rửa bát

Apron

*
/ˈeɪ.prən/

Tạp dề

Washing-up liquid

*
/ˌwɒʃ.ɪŋˈʌp ˌlɪk.wɪd/

Nước cọ bát

Jar

*
/dʒɑːr/

Lọ thủy tinh

Microwave

*
/ˈmaɪ.krə.weɪv/

Lò vi sóng

Rice cooker

*
/raɪs ˈkʊk.ər/

Nồi cơm trắng điện

Toaster

*
/ˈtəʊ.stər/

Máy nướng bánh

Refrigerator

*
/rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/

Tủ lạnh

Gas stove

*
/ɡæs stəʊv/

Bếp ga

Pantry

*
/ˈpæn.tri/

Chạn bát

Corkscrew

*
/ˈkɔːk.skruː/

Cái mở nút chai (hình xoắn ruột gà)

Garlic Press

*
/ˈɡɑːlɪkpres/

Dụng ráng ép tỏi

Grater

*
/ˈɡreɪ.tər/

Cái nạo

Knife Sharpener

*
/naɪfˈʃɑːpnə/

Máy mài dao

Mortar và Pestle

*
/ˈmɔːtərəndˈpesl̩/

Chày cùng cối

*
/bed/

Giường

Mattress

*
/ˈmæt.rəs/

Nệm, đệm

Pillow

*
/ˈpɪl.əʊ/

Gối

Pillowcase

*
/ˈpɪl.əʊ.keɪs/

Vỏ gối

Bedside table

*
/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/

Bàn nhỏ tuổi cạnh giường

Dressing table

*
/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/

Bàn trang điểm

Wardrobe

*
/ˈwɔː.drəʊb/

Tủ quần áo

Curtain

*
/ˈkɜː.tən/

Rèm cửa

Wallpaper

*
/ˈwɔːlˌpeɪ.pər/

Giấy dán tường

Lamp

*
/læmp/

Đèn ngủ

Desk

*
/desk/

Bàn học/ có tác dụng việc

Bookshelf

*
/ˈbʊk.ʃelf/

Giá sách

Air conditioner

*
/ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/

Điều hòa

Fan

*
/fæn/

Quạt

Wall fan

*
/wɔːl fæn/

Quạt treo tường

Coat hanger

*
/ˈkəʊt ˌhæŋ.ər/

Móc treo quần áo

Blanket

*
/ˈblæŋ.kɪt/

Chăn

Wind chimes

*
/ˈwɪnd ˌtʃaɪmz/

Chuông gió

Calendar

*
/ˈkæl.ən.dər/

Lịch

Alarm clock

*
/əˈlɑːm ˌklɒk/

Đồng hồ báo thức

Duvet cover

*
/ˈduː.veɪ ˌkʌv.ər/

Vỏ bọc chăn bông

Duvet

*
/ˈduː.veɪ/

Chăn bông nhẹ

Sofa bed

*
/ˈsəʊ.fə ˌbed/

Giường bao gồm dáng như sofa

Bunk bed

*
/bʌŋk ˌbed/

Giường tầng

Carpet

*
/ˈkɑː.pɪt/

Thảm

Bedspread

*
/ˈbed .spred/

Khăn trải giường

Jewellery box

*
/ˈdʒuː.əl.ri ˌbɒks/

Hộp chứa đồ trang sức

Hanger

*
/ˈhæŋ.ər/

Móc treo quần áo

*
/ˈmɪr.ər/

Gương

Shower

*
/ʃaʊər/

Vòi hoa sen

Towel rack

*
/ˈtaʊəl ˌræk/

Giá để khăn

Comb

*
/kəʊm/

Lược

Facecloth

*
/ˈfeɪs.klɒθ/

Khăn mặt

Bath towel

*
/ˈbɑːθ ˌtaʊəl/

Khăn tắm

Bathrobe

*
/ˈbɑːθ.rəʊb/

Áo choàng tắm

Garbage

*
/ˈɡɑː.bɪdʒ/

Rác

Mop

*
/mɒp/

Chổi vệ sinh nhà

Toothbrush

*
/ˈtuːθ.brʌʃ/

Bàn chải đánh răng

Toothpaste

*
/ˈtuːθ.peɪst/

Kem tấn công răng

Mouthwash

*
/ˈmaʊθ.wɒʃ/

Nước súc miệng

Shampoo

*
/ʃæmˈpuː/

Dầu gội

Conditioner

*
/kənˈdɪʃ.ən.ər/

Dầu xả

Toilet paper

*
/ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pər/

Giấy vệ sinh

Trash bag

*
/ˈtræʃ ˌbæɡ/

Túi rác

Trash can

*
/ˈtræʃ ˌkæn/

Thùng rác

Washing machine

*
/ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/

Máy giặt

Razor

*
/ˈreɪ.zər/

Dao cạo râu

Dryer

*
/ˈdraɪ.ər/

Máy sấy

Iron

*
/aɪən/

Bàn là

Hair Dryer

*
/ˈheəˌdraɪ.ər/

Máy sấy tóc

Wastepaper basket

*
/ˈweɪst.peɪ.pə ˌbɑː.skɪt/

Thùng rác

Shower cap

*
/ʃaʊəʳkæp/

Mũ tắm

Bathtub

*
/ˈbɑːθ.tʌb/

Bồn tắm

*

Phương pháp ghi ghi nhớ từ vựng về đồ dùng nhà

Học từ vựng giờ Anh theo phương thức cung điện kí ức

Phương pháp này vận dụng trí lưu giữ trong một không gian để ghi nhớ các thông tin. Nhiệm vụ của người thực hành thực tế là:

Bước 1: Chọn địa điểm cho cung điện

Bước 3: lắp kết đối tượng cần ghi ghi nhớ với những vật mốc

Bước 4: Đi đi dạo quanh cung điện của mình lần lượt từng góc và luyện tập thường xuyên để giữ kí ức được chắc chắn hơn.

Học từ vựng tiếng Anh qua các TV shows

Nếu bao gồm thời gian, bạn học hoàn toàn có thể theo dõi qua những chương trình khét tiếng về hour tour của các nghệ sĩ danh tiếng để tăng mức độ và gia tốc tiếp xúc với tự vựng về vật dụng trong bếp.

Xem thêm: #10 Cách Đắp Mặt Nạ Cà Chua Có Tác Dụng Gì? Đắp Mặt Nạ Cà Chua Có Tác Dụng Gì

Bài tập vận dụng

Bài tập: chọn đáp án đúng mực vào vị trí trống

She went to lớn the hairdressers for a ___________ và set.

A. Toothpaste

B. Toothbrush

C. Shampoo

D. Comb

My sister was asleep the minute my head hit the ___________ .

A. Pillow

B. Desk

C. Lamp

D. Mirror

___________ is used especially on armchairs for sitting or leaning on.

A. Table

B. Cushion

C. Pillow

D. Fan

I will put up some ___________ in our bedroom lớn make it brighter.

A. Wallpaper

B. Blinds

C. Desk

D. Bookcase

Bài 2: số đông đồ dưới đây thuộc quanh vùng nào vào nhà?

Tên quần thể vực

Living room

Bedroom

Bathroom

Kitchen

Tên trang bị vật

Colander

Wall fan

Blanket

Bookshelf

Remote control

Coat hanger

Toothpaste

Armchair

Chopping board

Rug

Mouthwash

Grill

Grater

Tea set

Pot

Scouring pad

Pan

Telephone

Shampoo

Toilet paper

Sofa

Coffee table

Conditioner

Đáp án

Bài 1:

1. C

2. A

3. B

4. A

Bài 2: (Dưới đây chỉ nên đáp án lưu ý vì 1 đồ hoàn toàn có thể ở vào nhiều khu vực khác nhau)

Living room: Coffee table - Sofa - Remote control - Rug - Armchair - Tea set - Telephone

Kitchen: Chopping board - Grater - Grill - Colander - Pan - Pot - Scouring pad

Bedroom: Bookshelf - Wall tín đồ - Coat hanger - Blanket

Bathroom: Toothpaste - Mouthwash - Shampoo - Conditioner - nhà vệ sinh paper

Tổng kết

Như vậy, bài viết đã cung ứng các bộ từ vựng về đồ dùng trong nhà. Hy vọng với nguồn tài liệu này, người học đang luyện tập hằng ngày để sử dụng các tự vựng trên để áp dụng một cách từ nhiên, thành thạo.

Nguồn tham khảo

“English Dictionary, Translations và Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.

Tìm đọc tên của các vật dụng, đồ vật trong phòng nhà bằng hình ảnh và lấy ví dụ để nâng cấp và nâng cấp vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp bằng tiếng Anh. Bạn cũng muốn mô tả nhà của doanh nghiệp bằng tiếng Anh không? Có lẽ chúng ta đã chuyển mang lại một non sông nói tiếng Anh và bạn ra ngoài bán buôn các sản phẩm đồ nội thất cho phòng khách mới của bạn. Nếu đây là trường hợp, các bạn sẽ được tận hưởng lợi từ các việc biết tên tiếng Anh cho các mục này. Vì nguyên nhân này, Verba
Learn
sẽ trình diễn đến bạn cụ thể bộ từ vựng đồ dụng vào nhà bởi Tiếng Anh


Mục lục


Từ vựng đồ dùng trong nhà

Alarm clock/əˈlɑːrm ˌklɑːk/Đồng hồ báo thức
Armchair/ˈɑːrm.tʃer/Ghế bao gồm tay vịn
Bath/bæθ/Bồn tắm
Bathroom scales/ˈbæθ.ruːm skeɪl/Cân sức khỏe
Battery/ˈbæt̬.ɚ.i/Pin
Bed/bed/Giường
Bedside table/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/Bàn để cạnh giường ngủ
Bin/bɪn/Thùng rác
Bin bag/ Bin liner/ˈbɪn ˌbæɡ/ | /bɪn ˈlaɪ.nɚ/Túi rác
Blanket/ˈblæŋ.kɪt/Chăn
Bleach/bliːtʃ/Thuốc tẩy trắng
Blinds/blaɪndz/Rèm chắn ánh sáng
Blu-ray player/ˈbluː.reɪ ˈpleɪ.ɚ/Đầu phát âm đĩa blu-ray
Bookcase/ˈbʊk.keɪs/Giá sách
Bookshelf/ˈbʊk.ʃelf/Giá sách
Broom/bruːm/Chổi
Bucket/ˈbʌk.ɪt/Cái xô
Candle/ˈkæn.dəl/Nến
Carpet/ˈkɑːr.pət/Thảm trải nền
CD player/ˌsiːˈdiː ˌpleɪ.ɚ/Máy quay đĩa CD
Chair/tʃer/Ghế
Chest of drawers/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/Tủ chống kéo
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Coat hanger/ˈkoʊt ˌhæŋ.ɚ/Móc treo quần áo
Coat stand/koʊt stænd/Cây treo quần áo
Coffee table/ˈkɑː.fi ˌteɪ.bəl/Bàn uống nước
Cold tap/koʊld tæp/Vòi nước lạnh
Cotton/ˈkɑː.t̬ən/Bông
Cupboard/ˈkʌb.ɚd/Tủ chén
Curtains/ˈkɝː.t̬ən/Rèm cửa
Cushion/ˈkʊʃ.ən/Đệm
Desk/desk/Bàn
Detergent/dɪˈtɝː.dʒənt/Bột giặt
Disinfectant/ˌdɪs.ɪnˈfek.t̬ənt/Thuốc tẩy
Door handle/dɔːr ˈhæn.dəl/Tay gắng cửa
Door knob/dɔːr nɑːb/Núm cửa
Doormat/ˈdɔːr.mæt/Thảm lau chân sinh hoạt cửa
Double bed/ˌdʌb.əl ˈbed/Giường đôi
Dressing table/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/Bàn trang điểm
Drinks cabinet/drɪŋk ˈkæb.ən.ət/Tủ rượu
Dustbin/ˈdʌst.bɪn/Thùng rác
Dustbin bag/ˈdʌst.bɪn ˌbæɡ/Túi rác
Duster/ˈdʌs.tɚ/Giẻ lau bụi
Dustpan and brush/ˈdʌst.pæn ən brʌʃ/Hốt rác và chổi
Duvet/duːˈveɪ/Chăn
DVD player/ˌdiː.viːˈdi: ˈpleɪ.ɚ/Máy quay đĩa DVD
Electric fire/iˈlek.trɪk faɪr/Lò sưởi điện
Envelopes/ˈɑːn.və.loʊp/Phong bì
Fabric softener/ˈfæb.rɪk ˈsɑː.fən.ɚ/Chất xả vải
Filing cabinet/ˈfaɪ.lɪŋ ˌkæb.ɪ.nət/Tủ đựng giấy tờ
Firelighters/ˈfaɪrˌlaɪ.t̬ɚ/Bật lửa
Flannel/ˈflæn.əl/Khăn rửa mặt
Floorcloth/ˈflɔːr ˌklɑːθ/Thảm trải sàn
Furniture polish/ˈfɝː.nɪ.tʃɚ ˈpɑː.lɪʃ/Véc ni
Fuse/fjuːz/Cầu chì
Fuse box/ˈfjuːz ˌbɑːks/Hộp mong chì
Games console/ˈɡeɪm ˌkɑːn.soʊl/Máy đùa điện tử
Gas fire/ˌɡæs ˈfaɪr/Lò sưởi gas
Glue/ɡluː/Hồ dán
Hoover bag/ˈhuː.vɚ bæɡ/Túi hút bụi
Hoover/ Vacuum cleaner/ˈhuː.vɚ/ | /ˈvæk.juːm ˌkliː.nɚ/Máy hút bụi
Hot tap/hɑːt tæp/Vòi nước nóng
Houseplant/ˈhaʊs.plænt/Cây trồng vào nhà
Iron/aɪrn/Bàn là
Ironing board/ˈaɪr.nɪŋ ˌbɔːrd/Bàn kê là áo quần
Lamp/læmp/Đèn bàn
Lampshade/ˈlæmp.ʃeɪd/Chụp đèn
Light bulb/ˈlaɪt ˌbʌlb/Bóng đèn
Light switch/laɪt swɪtʃ/Công tắc đèn
Lighter/ˈlaɪ.t̬ɚ/Bật lửa
Matches/mætʃizDiêm
Mattress/ˈmæt.rəs/Đệm
Mirror/ˈmɪr.ɚ/Gương
Mop/mɑːp/Cây vệ sinh nhà
Needle/ˈniː.dəl/Kim
Ornament/ˈɔːr.nə.mənt/Đồ tô điểm trong nhà
Painting/ˈpeɪn.t̬ɪŋ/Bức họa
Pen/pen/Bút
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Piano/piˈæn.oʊ/Đàn piano
Picture/ˈpɪk.tʃɚ/Bức tranh
Pillow/ˈpɪl.oʊ/Gối
Pillowcase/ˈpɪl.oʊ.keɪs/Vỏ gối
Plug/plʌɡ/Phích cắn điện
Plug socket/ power nguồn socket/plʌɡ ˈsɑː.kɪt/ | /ˈpaʊ.ɚ ˈsɑː.kɪt/Ổ cắm điện
Plughole/ˈplʌɡ.hoʊl/Lỗ thoát nước bồn
Poster/ˈpoʊ.stɚ/Bức hình ảnh lớn
Radiator/ˈreɪ.di.eɪ.t̬ɚ/Lò sưởi
Radio/ˈreɪ.di.oʊ/Radio
Record player/ˈrek.ɚd ˌpleɪ.ɚ/Máy hát
Rug/rʌɡ/Thảm vệ sinh chân
Safety pin/ˈseɪf.ti ˌpɪn/Ghim băng
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Kéo
Sellotape/ˈsel.ə.teɪp/Băng dính
Sheet/ʃiːt/Ga trải giường
Shoe polish/ʃuː ˈpɑː.lɪʃ/Si tiến công giày
Sideboard/ˈsaɪd.bɔːrd/Tủ ly
Single bed/ˌsɪŋ.ɡəl ˈbed/Giường đơn
Soap/soʊp/Xà phòng thơm
Sofa/ˈsoʊ.fə/Ghế sofa
Sofa-bed/ˈsoʊ.fə ˌbed/Giường sofa
Spin dryer/ˌspɪnˈdraɪ.ɚ/Máy sấy quần áo
Sponge/spʌndʒ/Máy hút rửa bát
Stamps/stæmps/Tem
Stereo/ˈster.i.oʊ/Máy stereo
Stool/stuːl/Ghế đẩu
Table/ˈteɪ.bəl/Bàn
Tablecloth/ˈteɪ.bəl.klɑːθ/Khăn trải bàn
Tap/tæp/Vòi nước
Telephone/ˈtel.ə.foʊn/Điện thoại
Tissues/ˈtɪs.juː/Giấy ăn
Toilet paper/ nhà wc roll/ˈtɔɪ.lət ˌpeɪ.pɚ/ | /ˈtɔɪ.lət ˌroʊl/Giấy vệ sinh
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst/Kem tấn công răng
Torch/tɔːrtʃ/Đèn pin
Towel/taʊəl/Khăn tắm
Tube of toothpaste/tuːb əv ˈtuːθ.peɪst/Tuýp kem tấn công răng
TV (Television)/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/Ti vi
Vase/veɪs/Bình hoa
Wallpaper/ˈwɑːlˌpeɪ.pɚ/Giấy dán tường
Wardrobe/ˈwɔːr.droʊb/Tủ quần áo
Washing machine/ˈwɑː.ʃɪŋ məˌʃiːn/Máy giặt
Washing powder/ˈwɑː.ʃɪŋ ˌpaʊ.dɚ/Bột giặt
Waste paper basket/weɪst ˈpeɪ.pɚ ˈbæs.kət/Giỏ đựng giấy bỏ
Writing paper/ˈraɪ.t̬ɪŋ ˌpeɪ.pɚ/Giấy viết

Đồ gia dụng trong phòng khách

Wing chair/ˌwɪŋ ˈtʃer/Ghế bành
TV stand/ˌtiːˈviː stænd/Tủ để tivi
Sofa/ˈsoʊ.fə/Ghế sô pha
Cushion/ˈkʊʃ.ən/Đệm
Telephone/ˈtel.ə.foʊn/Điện thoại
Television/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/Tivi
Speaker/ˈspiː.kɚ/Loa
End table/end ˈteɪ.bəl/Bàn vuông bé dại thường để ở góc phòng
Tea set/ˈtiː ˌset/Bộ trà
Fireplace/ˈfaɪr.pleɪs/Lò sưởi
Remote/rɪˈmoʊt/Điều khiển từ xa
Fan/fæn/Quạt
Floor lamp/ˈflɔːr ˌlæmp/Đèn đứng (ở sàn)
Carpet/ˈkɑːr.pət/Tấm thảm
Table/ˈteɪ.bəl/Bàn
Blinds/blaɪnd/Tấm chắn sáng, mành
Curtains/ˈkɝː.t̬ən/Rèm cửa
Picture/ˈpɪk.tʃɚ/Bức tranh
Vase/veɪs/Bình hoa
Grandfather clock/ˈɡræn.fɑː.ðɚ ˌklɑːk/Đồng hồ quả lắc

*

Đồ đồ trong nhà bởi tiếng anh

*

Wing chair: Ghế bành

*

TV stand: Tủ nhằm tivi

*

Sofa: Ghế sô pha

*

Cushion: Đệm

*

Telephone: Điện thoại

*

Television: Ti vi

*

Speaker: Loa

*

End table: Bàn vuông nhỏ thường để ở góc phòng

*

Tea set: cỗ trà

Fireplace: Lò sưởi

Remote: Điều khiển từ bỏ xa

Fan: Quạt

Floor lamp: Đèn đứng (ở sàn)

Carpet: Tấm thảm

Table: Bàn

Blinds: Tấm chắn sáng, mành

Curtains: tấm che cửa

Picture: Bức tranh

Vase: Bình hoa

Grandfather clock: Đồng hồ nước quả lắc

Các chủ thể từ vựng khác

Từ vựng về môi trường

Đồ cần sử dụng học tập giờ anh

Từ vựng về đồ dùng ăn

Từ vựng về cơ thể người

Tên các loài hoa bởi tiếng anh

Từ vựng về quần áo

Bài viết cung cấp đến người dùng một vài chủ đề về trường đoản cú vựng đồ dùng trong nhà. Không chỉ là giúp cải thiện vốn từ vựng mà còn làm bạn dễ dàng diễn đạt ngôi nhà của mình bằng giờ Anh. Xem xét rằng, quá trình học từ new kết phù hợp với hình hình ảnh sẽ giúp thời hạn được rút ngắn lại hơn rất nhiều. Chúc chúng ta thành công.